Tin nóng
28.01.2013

%

BIỂU ĐỒ TỶ LỆ THẤT NGHIỆP

NĂM 2010 VÀ 2011

 

 

Năm

Tổng số

Trong đó

Nam

Nữ

2005

5,62

1,94

9,93

2006

2,72

2,36

3,25

2007

4,01

3,25

4,98

2008

4,36

2,54

6,67

2009

4,68

4,71

4,64

2010

3,70

3,72

3,67

Sơ bộ 2011

3,58

3,53

3,65

 

 

 

 

Số lần đọc: 1583
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan