Tin nóng
07.08.2013

HEALTH ESTABLISHMENTS AND MEDICAL STAFFS IN 2011 BY DISTRICTS

 

  Cơ sở khám điều trị
Health establishments
Ngành y  (người)
Medical -person
Ngành dược (người)
Pharmacy -person
Bệnh viện
Hospital
Phòng khám
khu vực
Health room
Nhà hộ sinh
Maternity  house
Trạm y tế xã, phường
Medical
service
Bác sĩ
Doctors
Ysĩ
Physi
_cians
Y tá
Nurses-
Nữ hộ sinh
Midwives-
Đại học
University
Trung học
Middle
degree      
Sơ học
Bassic
degree      
TỔNG SỐ - TOTAL 14 15          -          129        957     1.184     1.652          640          68        653          57
Chia ra - Of which                      
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 3 3   9 496 344 889 206          49 265      34
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town 1          -     7 29 37 35 28            1 21      -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong Dist 1          -     8 23 71 52 31          -   31        3
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 1 2   12 37 95 57 36            1 35        1
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 1 2   8 50 72 53 34            4 35      -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh dist. 1          -     10 30 62 46 35            1 20      -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng dist. 1 3   16 72 84 140 71            6 63        3
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 1 2   9 37 69 67 31            2 20        3
9. Huyện An Biên - An Bien  district 1          -     9 46 51 60 40            2 25      -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district 1          -     11 21 77 45 31            1 22        8
11. Huyện Vĩnh Thuận -Vinh Thuan dist. 1 1   7 46 57 77 29          -   38        4
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 1 1   9 44 66 61 26            1 28      -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district   -  1   3 4 29 28              8          -   13      -  
14. H. U Minh Thượng -UM Thuong dist.          -            -     6          14          41          22            18          -            20      -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh dist.          -            -     5            8          29          20            16          -            17        1

 

Số lần đọc: 1410
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan