Tin nóng
06.08.2013
YIELDS OF WINTER - SUMMER  PADDY  
           
        Tạ / Ha - quintal/ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        40,54        40,29        49,21        41,15        48,00
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city              -                -                -                -                -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              -                -                -                -                -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District              -                -                -                -                -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district              -                -                -                -                -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district              -                -                -                -                -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        50,00        40,00              -          45,00        50,00
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district              -                -                -                -                -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        40,70              -                -          47,00        56,60
9. Huyện An Biên - An Bien  district        38,00              -                -                -                -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district              -                -                -                -                -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        34,88              -                -                -                -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -          40,30        49,21        37,01              -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -          44,48
           

 

Số lần đọc: 1356
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan