Tin nóng
07.08.2013
POOR HOUSEHOLDS OF 2011 DIVIDED ACCORDING TO THEIR MONTHLY INCOMES
  Tổng số
hộ nghèo (hộ)
Total poor households (households)
Chia theo mức thu nhập đầu người/tháng
Từ 200.000 đồng trở xuống
From VND 200.000 downwards
Từ 201.000 -  300.000đ
From VND 201.000 to VND 300.000 
Từ301.000 -  400.000đ
From VND 301.000 to VND 400.000
Từ 401.000 -  500.000đ
From VND 401.000 to VND 500.000
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 29.066                     2.437                     7.753                   17.189                     1.687
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city 994                          47                        210                        410                        327
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town 261                            5                          35                        119                        102
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District 258                          13                          77                        146                          22
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 2.481                        131                        665                     1.555                        130
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 1.763                        232                        333                     1.015                        183
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 2.311                        147                        499                     1.543                        122
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district 4.127                       1.520                     2.391                        216
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 3.394                        324                        774                     2.270                          26
9. Huyện An Biên - An Bien  district 4.317                        644                     1.419                     2.033                        221
10. Huyện An Minh - An Minh  district 3.524                        187                        908                     2.376                          53
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 2.184                        338                        464                     1.254                        128
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 521                          44                          72                        248                        157
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district 38                            5                            4                          29  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district 2.143 238 618 1.287  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district 750 82 155 513  

 

Số lần đọc: 1529
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan