Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF  GENERAL EDUCATION  SCHOOLGIRLS OF ETHNIC MINORITY
ON THE BASIS OF DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
      Học sinh - Pupils

 

  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE                17.520                10.541                  5.463                  1.516
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
                 1.307                     690                     267                     350
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
                    581                     291                     260                       30
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
                    705                     406                     233                       66
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
                 2.033                  1.326                     591                     116
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
                    256                     143                       93                       20
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
                 3.811                  2.198                  1.368                     245
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
                 3.015                  1.726                  1.049                     240
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
                 3.188                  2.123                     745                     320
9. Huyện An Biên
    An Bien District
                    835                     525                     260                       50
10. Huyện An Minh
      An Minh District
                    134                       84                       46                         4
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
                    549                     350                     164                       35
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
                    142                       66                       64                       12
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
                      21                       17                         2                         2
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
                    438                     265                     159                       14
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
                    505                     331                     162                       12
         

 

Số lần đọc: 1456
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan