Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF WINTER - SPRING PADDY  
           
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL   1.503.398   1.813.168   1.860.266   1.892.057   1.995.457
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city        44.308        44.789        41.933        43.024        44.967
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               -                 -                 -                 -                 -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 102.500 183.978 226.668 79.886 88.767
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 331.362 462.626 492.055 504.948 518.973
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 260.320 293.830 282.571 290.493 301.707
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 127.917 137.339 139.226 141.963 139.504
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 301.573 328.045 324.612 328.364 332.928
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 121.246 145.495 145.669 147.659 158.243
9. Huyện An Biên - An Bien  district 115.394 104.906 93.639 63.030 105.644
10. Huyện An Minh - An Minh  district        14.046        15.353        12.625        11.578        14.716
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        84.732        49.643        46.435        47.916        42.911
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district               -                 -                 -                 -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district               -                 -                 -                 -                 -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district               -          47.164        54.833        63.127        58.801
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district               -                 -                 -        170.069      188.296
           

 

Số lần đọc: 1387
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan