Tin nóng
07.08.2013
RATE OF REPEATERS IN 2010-2011 BY DISTRICTS
      %

 

  Tiểu học
Primary
Trung học cơ sở
Lower secondary
Trung học phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 2,22 2,40 2,67
Chia ra - Of which      
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city  …   …   … 
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town  …   …   … 
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District  …   …   … 
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district  …   …   … 
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district  …   …   … 
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district  …   …   … 
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district  …   …   … 
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district  …   …   … 
9. Huyện An Biên - An Bien  district  …   …   … 
10. Huyện An Minh - An Minh  district  …   …   … 
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district  …   …   … 
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district  …   …   … 
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district  …   …   … 
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district  …   …   … 
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district  …   …   … 
       

 

Số lần đọc: 1414
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan