Tin nóng
28.01.2013

 

 

2005

2008

2009

2010

SƠ BỘ 2011

CẢ NĂM

81,8

82,2

82,1

81,7

82,0

......Tháng 1

81

81

81

80

80

......Tháng 2

80

79

83

79

80

......Tháng 3

75

77

78

75

79

......Tháng 4

75

79

83

76

81

......Tháng 5

82

83

84

79

83

......Tháng 6

84

85

82

84

85

......Tháng 7

86

83

85

86

84

......Tháng 8

84

86

84

86

85

......Tháng 9

86

86

86

85

87

......Tháng 10

84

85

84

85

82

......Tháng 11

83

82

77

84

81

......Tháng 12

81

80

78

81

77

 
Số lần đọc: 1411
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan