Tin nóng
07.08.2013
RATE OF GRADUATES FROM UPPER SECONDARY SCHOOLS IN 2010-2011- BY DISTRICTS

 

  Số học sinh dự thi (HS)
Number of attendances (Pupil)
Tỷ lệ thi đỗ (%)
Rate of graduates (%)
Tổng số
Total
Trong đó nữ
Of which : Female
Tổng số
Total
Trong đó nữ
Of which : Female
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE              10.479  …           74,46  … 
Chia ra - Of which        
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city                2.237            98,21  
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town                   322            99,38  
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District                   355            92,68  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district                   794            99,50  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                1.405            98,01  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                   524            95,23  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district                1.179            98,47  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                   659            98,48  
9. Huyện An Biên - An Bien  district                   453            94,04  
10. Huyện An Minh - An Minh  district                   415            95,18  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district                   615            99,51  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                   969            95,87  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                     66            98,48  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                   290            96,55  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                   196            87,76  
         

 

Số lần đọc: 1370
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan