Tin nóng
28.01.2013

 

2005

2008

2009

2010

SƠ BỘ 2011

CẢ NĂM

2.519,9

2.403,6

2.502,3

2.563,6

2.348,6

......Tháng 1

277,8

220,6

242,1

234,1

210,6

......Tháng 2

273,8

205,2

230,3

269,9

226,6

......Tháng 3

277,2

251,0

252,0

254,1

194,9

......Tháng 4

304,8

232,1

219,8

278,9

224,2

......Tháng 5

229,4

197,9

164,9

261,8

190,8

......Tháng 6

194,8

193,6

221,7

208,8

163,5

......Tháng 7

141,7

215,5

147,9

177,1

175,3

......Tháng 8

203,9

176,6

220,5

176,8

205,3

......Tháng 9

160,5

135,5

177,0

192,2

140,3

......Tháng 10

207,8

202,9

178,4

156,1

205,3

......Tháng 11

138,8

159,3

197,5

175,0

212,4

......Tháng 12

109,4

213,4

250,2

178,0

199,4

 
Số lần đọc: 1316
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan