Tin nóng
28.01.2013

 

2005

2008

2009

2010

SƠ BỘ 2011

CẢ NĂM

27,8

27,2

27,6

27,9

27,8

......Tháng 1

26,0

25,8

24,4

25,9

29,4

......Tháng 2

26,7

25,7

26,5

26,9

26,1

......Tháng 3

27,6

27,1

28,0

28,4

27,0

......Tháng 4

29,4

28,5

29,0

29,5

27,9

......Tháng 5

29,3

28,3

28,1

30,2

28,9

......Tháng 6

28,8

28,0

28,9

29,1

28,4

......Tháng 7

28,5

28,0

27,8

28,0

28,1

......Tháng 8

28,3

27,5

28,3

28,0

28,0

......Tháng 9

27,9

27,3

27,4

28,2

27,6

......Tháng 10

28,1

27,8

27,6

27,5

28,1

......Tháng 11

27,4

26,7

27,6

27,0

27,9

......Tháng 12

25,9

25,8

27,9

26,5

26,2

 
Số lần đọc: 1308
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan