Tin nóng
07.08.2013
CLASSROMS OF GENERAL EDUCATION IN 2011 - 2012
BY DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
      Phòng - Classroms

 

  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 9.314 5.881 2.261 1.172
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
1.113 579 292 242
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
233 133 83 17
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
395 256 90 49
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
896 573 202 121
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
756 468 184 104
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
701 462 189 50
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
1.202 714 354 134
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
805 554 137 114
9. Huyện An Biên
    An Bien District
682 519 112 51
10. Huyện An Minh
      An Minh District
653 448 150 55
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
670 423 176 71
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
475 290 112 73
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
120 78 27 15
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
414 261 112 41
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
199 123 41 35
         

 

Số lần đọc: 1366
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan