Tin nóng
07.08.2013
DIRECTLY EXPORT OF GOODS BY COUNTRY
          1.000 USD

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL       207.942        399.180         324.008        359.725         486.351
Phân theo nước (xuất trực tiếp)
By countries (Direct export)
         
 - Mỹ - United States American           7.120            3.215             3.452            1.914             2.604
 - Nhật Bản - Japan         26.111          37.881           35.129          40.794           56.008
 - Malaysia- Malaysia           2.584          48.004           25.185            1.035             1.875
 - Thái Lan - ThaiLand              314                  -                    -                    -                     -  
 - Campuchia - Cambodia           5.019            4.519           18.135          18.186           23.389
 - Thụy Sĩ - Switzerland              106               610                118                 79                142
 - Hồng Kông - Hongkong              416            1.048             1.067            6.478             5.758
 - Đài Loan - Taiwan           1.571            5.845             6.176          12.680             4.479
 - Singapore - Singapore           1.412            7.273           19.122          50.392           84.661
 - Hà Lan - Netherland              148                 89                  -                 145                  43
 - Nga - Russia         11.496          11.916           16.163          14.600           16.316
 - Hàn Quốc - Korea           9.666          15.275           14.863          22.094           32.487
 - Anh - England                 408                460               305                711
 - Phần Lan - Finland           4.019                  -                    -                    -                     -  
 - Nam Phi - South Africa            81.382         106.620          32.508           82.564
 - Kênia - Kenya                    -             14.504            2.572             2.927
 - Cotdivoa (Tây Phi) - Cote d'ivoire              4.462             9.264               719             3.271
 - Đông Ti-mo - East Timor            16.362             6.872          10.114             4.615
 - Các nước khác - Others       137.960        160.893           46.878        145.110         164.501
           

 

Số lần đọc: 1479
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan