Tin nóng
06.08.2013
YIELDS OF WINTER - SPRING PADDY  
           
        Tạ / ha - quintal/ha
  2006 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL         35,16         38,41         38,14        38,14        37,10
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city               -                 -                -                -                -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town         21,50         26,66         27,53        30,53        31,04
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District               -                 -                -          31,09              -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district               -                 -                -                -                -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district               -                 -                -                -                -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district         30,00         34,94              -                -                -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district               -                 -                -                -                -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district         34,18         43,17         48,00        44,21        47,99
9. Huyện An Biên - An Bien  district         35,87         41,22         40,82        44,00        34,00
10. Huyện An Minh - An Minh  district         35,20         34,65         33,98        34,57        29,78
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district         35,53         40,92         43,04        41,14        47,00
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district               -                 -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district               -                 -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district               -           43,00         40,21        40,04        43,30
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district               -                 -                -                -                -  
           

 

Số lần đọc: 1354
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan