Tin nóng
07.08.2013
RATE OF COMMUNES HAVING COMMUNICATION ROUTE BY DISTRICT
          %
  2006 2008 2009 2010 2011
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE       82,30       85,71       85,50       89,31         89,31
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city       75,00       75,00       75,00       75,00         75,00
2.Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town     100,00     100,00     100,00     100,00       100,00
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District       80,00       75,00     100,00     100,00       100,00
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district       76,92       78,57       78,57       85,71         85,71
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district     100,00       81,82       81,82       90,91         90,91
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district       77,77       80,00       90,00       90,00         90,00
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district       83,33       83,33       84,21       94,74         94,74
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district       81,81       81,81       81,81       90,91         90,91
9. Huyện An Biên - An Bien  district       66,66       66,66       88,89       77,78         77,78
10. Huyện An Minh - An Minh  district       54,54   72,72   72,72   72,72     72,72
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district     100,00   87,50   87,50     100,00       100,00
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district             -               -               -               -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district             -               -               -               -                 -  
14. Huyện U Minh Thượng - U M Thuong district     100,00     100,00     100,00     100,00       100,00
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -       100,00     100,00       100,00
    `      

 

Số lần đọc: 1473
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan