Tin nóng
06.08.2013
  DUCK BY DISTRICT
  (1 tháng 10 hàng năm - Annual at 1-10)
      1000 Con - Thous.heads  
  2006 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL            2.563            3.449            3.757            3.020            3.029
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city             78           106           125           101           108
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town                1,5                   1                   8                   1                1,2
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District                 79               107                 36                 19                 10
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district                 51                 68               132                 41                 24
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district               513               690               545               348               348
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district               314               422               597               480               441
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district               871            1.173            1.143            1.117            1.239
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district               272               366               496               536               442
9. Huyện An Biên - An Bien  district               293               296               265               124               120
10. Huyện An Minh - An Minh  district                 49                 47                 96                 51                 47
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district                 34                 33                 97                 18                 13
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                7,5                   9                 29                   3                 23
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                  -                    -                     7                0,6                0,9
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                  -                 131               119               130               121
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                  -                    -                   62                 50                 91
           

 

Số lần đọc: 1518
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan