Tin nóng
21.06.2013
NUMBER OF ACTING ENTERPRISES  BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
  Doanh nghiệp - Enterprise
  2006 2007 2008 2009 2010
TỔNG SỐ - TOTAL 2.155 2.472 2.832 3.022 3.083
Phân theo ngành kinh tế cấp II - By type of state economic          
A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, Fishery    568    550    490    493    519
 +  Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ - Agriculture and services        6        8      58      81      87
 +  Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ - Forestry and services        6      11        7        5        2
 + Khai thác và nuôi trồng thủy sản - Exploited fishery and culture of aquaproducts    556    531    425    407    430
B. Khai khoáng - Mining and quarrying      21      21      30      28      25
 +  Khai khoáng khác - Other mining      21      21      30      28      25
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing    271    300    334    341    315
 + Sản xuất chế biến thực phẩm - Manufacture of food products    187    186    194    192    181
 + Sản xuất đồ uống - Manufacture of beverages        5      13      16      16      16
 + Sản xuất trang phục - Manufacture of wearing apparel         -          1       -          1
 + Chế biến gỗ - Manufacture of wood      19      22      32      33      24
 + Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy - Manufacture of paper and paper products        2        2        2        3        3
 + In, sao chép bản ghi các loại - Printing, reproduction of recorded media        3        4        7        6        6
 + SX hóa chất và sản phẩm hóa chất - Manufacture of chemical and chemical products        3        6        7      10        5
 + SX sản phẩm từ cao su và plastic - Manufacture of rubberl and plastic products        6        7        6        5        4
 + SX sản phẩm khoáng phi kim loại - Manufacture of non-metallic mineral products        8      10      14      15      16
 + SX sản phẩm từ kim loại đúc sẵn - Manufacture of fabricated metal products      28      39      42      47      43
 + SX xe có động cơ - Manufacture of motor vehicles        1       -         -         -         -  
 + Máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu - Other machinery and equipment                1
 + SX phương tiện vận tải khác - Manufacture of other transport equipment        9        8        5        7      11
 + SX Giường, tủ, bàn ghế - Manufacture of furniture       -          2        4        4        4
 + Sửa chữa, bảo dưỡng - Repairing, maintain       -          1        4        3       -  
D. SX & phân phối điện, nước nóng, khí đốt - Electricity, water supply, gas     104    107    117    116    114
 + SX và phân phối điện, nước nóng, khí đốt - Electricity, water supply, gas     104    107    117    116    114
E. Cung cấp nước, hoạt động xử lý rác, nước thải
     Supplying water, controlling the garbage and sewage disposal
       2        2        2        2        2
 + Khai thác, xử lý và cung cấp nước - Exploiting, processing and supplying water        2        2        2        2        2
F. Xây dựng - Construction    201    253    305    358    422
 + Xây dựng nhà các loại - Buiding various houses    142    169    222    273    327
 + Xây dựng công trình KT dân dụng - Buiding civil architecture works      37      49      31      31      35
 + Hoạt động xây dựng chuyên dụng - Operating dedicated construction      22      35      52      54      60
G. Bán buôn, bán lẻ, SC ôtô, môtô,  xe máy, xe có động cơ
     Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motor cycles
   676    795    981 1.044 1.125
 + Bán, sửa chữa ô tô,mô tô, xe máy - Sale,repair of motor vehicles and motocycles      34      48      72      71      68
 + Bán buôn (trừ ôtô,môtô, xe máy,xe có động cơ)-Wholesale (Except of motor vehicles)    101    153    197    205    219
 + Bán lẻ (trừ ôtô,môtô, xe máy,xe có động cơ) - Retail (Except of motor vehicles)    541    594    712    768    838
           
H. Vận tải kho bãi - Transpost storage      53      80      50      48      70
 + Vận tải đường bộ - Land transpost       27      48      26      24      26
 + Vận tải đường thủy - Inland waterway transpost       23      29      22      21      39
 + Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
    Warehous, yard and operations supporting transport
       3        3        2        3        5
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and Catering service    106    131    144    151    130
 + Dịch vụ lưu trú - Resident service      72      95      99    102      95
 + Dịch vụ ăn uống - Catering service      34      36      45      49      35
J. Thông tin truyền thông - Communication      85    154    293    346    251
 + Hoạt động xuất bản - Publishing        1       -         -         -         -  
 + Viễn thông - Telecommunucations      81    153    292    346    250
 + Hoạt động dịch vụ thông tin - Information        3        1        1       -          1
K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm - Finance, credit, insurance      25      24      23      23      24
 + Hoạt động dịch vụ tài chính - Operations of financial service      25      24      23      23      24
L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities         5        7      11        9        8
 + Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate business activities         5        7      11        9        8
M.  Hoạt độngchuyên môn, khoa học  và công nghệ
       Science  and technology activities
     15      17      22      31      39
 + Hoạt động pháp luật,kế toán kiểm toán - Legal operations        3        3        3        2        2
 + Hoạt động kiến trúc - Architectural operations        3        5        3      11      15
 + Quảng cáo và nghiên cứu thị trường - Dvertisement and market research        4        5      12      14      18
 + Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ
    Specialized operations of science and technology
       5        4        4        4        4
N.  Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
      Asset business activities and advisory services
       4      11        7      16      19
 + Cho thuê máy móc thiết bị - Machinery and equipment for rent              1        3
 + Hoạt động của các đại lý du lịch - Activities of travel agencies        2        6        1        5        7
 + Hoạt động điều tra đảm bảo an toàn - Investigation to guarantee safety        1        1        2        2        1
 + HĐ dịch vụ liên quan đến khu nhà - Services ralated to the residential area       -          3        3        5        4
 + HĐ hành chính, hỗ trợ văn phòng - Administrative work supporting secretarial work        1        1        1        3        4
P. Giáo dục và đào tạo -  Education and Training        2        2        1        1        5
 + Giáo dục và đào tạo - Education and Training        2        2        1        1        5
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội -  Health ,  Social work        1        1        1        1        1
 + Hoạt động y tế - Health         1        1        1        1        1
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí -  Art, amusement and entertainment        1        1        2        1        2
 + Hoạt động xổ số, cá cược, đánh bạc - Lottery, bet and gamble        1        1        1        1        2
 + Hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí - Amusement and entertainment       -         -          1       -         -  
S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities      16      16      19      13      12
 + Sửa chữa máy vi tính,đồ dùng cá nhân gia đình
    Repairing computers personal and family effects
       1        1        1       -         -  
 + Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác - Services in attendance on other people      15      15      18      13      12
           

 

Số lần đọc: 1344
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan