Tin nóng
07.08.2013
RATE OF COMMUNES HAVING ELECTRICITY -  BY DISTRICT
 
          %
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
2.Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
9. Huyện An Biên - An Bien  district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
10. Huyện An Minh - An Minh  district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
14. Huyện U Minh Thượng - U M Thuong district       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district            -          -       100,00     100,00     100,00
           

 

Số lần đọc: 1483
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan