Tin nóng
30.08.2013
INDEX  DIRECTLY EXPORT OF GOODS - BY COUNTRY
( Năm trước = 100 - Previous year = 100)
          %
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL        142,71       217,35         81,17       111,02       135,20
Phân theo nước (xuất trực tiếp)
By countries (Direct export)
         
 - Mỹ - United States American           74,40         154,38         107,37           55,45         136,05
 - Nhật Bản - Japan         122,28         127,94           92,73         116,13         137,29
 - Malaysia- Malaysia           33,41      1.049,15           52,46             4,11         181,16
 - Thái Lan - ThaiLand           49,68                -                  -                  -                  -  
 - Campuchia - Cambodia         124,02      1.076,63         401,34         100,28         128,61
 - Thụy Sĩ - Switzerland           10,56         185,07           19,34           66,95         179,75
 - Hồng Kông - Hongkong           34,67         204,99         101,80         607,12           88,89
 - Đài Loan - Taiwan         156,01         133,27         105,66         205,31           35,32
 - Singapore - Singapore           22,71         208,44         262,93         263,53         168,00
 - Hà Lan - Netherland                 -           418,40                -                  -             29,66
 - Nga - Russia         220,95      2.794,56         135,64           90,33         111,75
 - Hàn Quốc - Korea         201,25         169,22           97,30         148,65         147,04
 - Anh - England           129,35         112,83           66,30         233,11
 - Phần Lan - Finland                  -                  -                  -                  -  
 - Nam Phi - South Africa           257,24         131,01           30,49         253,98
 - Kênia - Kenya                  -                  -             17,73         113,80
 - Cotdivoa (Tây Phi) - Cote d'ivoire           186,61         207,62             7,76         454,94
 - Đông Ti-mo - East Timor           336,54           42,00         147,18           45,63
 - Các nước khác - Others         166,35         179,77           29,14         309,55         113,36
           

 

Số lần đọc: 2741
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan