Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
30.08.2013
INDEX  DIRECTLY EXPORT OF GOODS - BY COUNTRY
( Năm trước = 100 - Previous year = 100)
          %
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL        142,71       217,35         81,17       111,02       135,20
Phân theo nước (xuất trực tiếp)
By countries (Direct export)
         
 - Mỹ - United States American           74,40         154,38         107,37           55,45         136,05
 - Nhật Bản - Japan         122,28         127,94           92,73         116,13         137,29
 - Malaysia- Malaysia           33,41      1.049,15           52,46             4,11         181,16
 - Thái Lan - ThaiLand           49,68                -                  -                  -                  -  
 - Campuchia - Cambodia         124,02      1.076,63         401,34         100,28         128,61
 - Thụy Sĩ - Switzerland           10,56         185,07           19,34           66,95         179,75
 - Hồng Kông - Hongkong           34,67         204,99         101,80         607,12           88,89
 - Đài Loan - Taiwan         156,01         133,27         105,66         205,31           35,32
 - Singapore - Singapore           22,71         208,44         262,93         263,53         168,00
 - Hà Lan - Netherland                 -           418,40                -                  -             29,66
 - Nga - Russia         220,95      2.794,56         135,64           90,33         111,75
 - Hàn Quốc - Korea         201,25         169,22           97,30         148,65         147,04
 - Anh - England           129,35         112,83           66,30         233,11
 - Phần Lan - Finland                  -                  -                  -                  -  
 - Nam Phi - South Africa           257,24         131,01           30,49         253,98
 - Kênia - Kenya                  -                  -             17,73         113,80
 - Cotdivoa (Tây Phi) - Cote d'ivoire           186,61         207,62             7,76         454,94
 - Đông Ti-mo - East Timor           336,54           42,00         147,18           45,63
 - Các nước khác - Others         166,35         179,77           29,14         309,55         113,36
           

 

Số lần đọc: 1613
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan