Tin nóng
06.08.2013
YIELDS OF AUTUMN - WINTER PADDY  
           
          Tạ/Ha - quintal/ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        34,01        35,05        45,33        37,13        41,61
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city              -                -                -                -                -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              -                -                -                -                -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District              -                -                -                -                -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district              -                -                -                -                -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district        38,10              -                -                -                -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        37,00        32,69        34,97        36,00        42,75
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district        32,84        35,28        45,74        37,34        43,27
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        38,00        35,00        45,60              -                -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district              -                -                -                -                -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district              -                -                -                -                -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district              -                -                -                -                -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -                -                -                -                -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -                -  
           

 

Số lần đọc: 1196
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan