Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF TEACHERS OF GENERAL EDUCATION
BY DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
      Người - Persons

 

  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 16.083 8.530 5.388 2.165
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
1.832 800 608 424
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
402 178 149 75
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
637 350 228 59
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
1.629 884 566 179
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
1.559 705 604 250
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
1.306 732 464 110
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
1.986 1.076 663 247
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
1.361 767 436 158
9. Huyện An Biên
    An Bien District
1.149 732 311 106
10. Huyện An Minh
      An Minh District
1.023 627 305 91
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
982 577 284 121
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
939 432 328 179
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
189 90 71 28
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
767 436 251 80
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
322 144 120 58
         

 

Số lần đọc: 1404
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan