Tin nóng
06.08.2013
INDEX  OF PRODUCTION OF FISHERY
 
          %
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ
 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        110,09        107,14        109,41        100,97        106,99
1. Khai thác -  Catch        103,41        100,98        110,96        106,38        105,66
1.1. Khai thác biển - Sea catch        103,41        101,00        111,06        105,36        105,61
 - Cá -  Fish         102,48          99,80        106,54        108,96        102,94
 - Tôm - Shrimps        113,20        103,57        120,09          95,24        104,66
 - Mực -  Cuttle-fish of all kinds        109,67        114,50        126,51          95,82        118,46
 - Cua ghẹ - Crab

         96,06
         95,34        134,70        112,40        526,49
 - Hải sản khác - Other sea products          93,77        115,96        104,34        103,10
1.2. Khai thác nội địa -  Inland catch  …           99,95        102,38        202,38        108,07
 - Cá - Fish   …         100,00        102,21        195,32        105,01
 - Tôm - Shrimps  …                 -                  -                  -                  -  
 - Thủy sản khác - Other  …           98,80        106,06        283,43        154,03
2. Nuôi trồng - Aquaculture         186,35        130,03        104,94          84,44        112,11
 - Cá - Fish         143,58        157,81        118,25          89,05        100,75
 - Tôm - Shrimps        119,00        100,89        109,11        111,40        114,09
 - Cua - Crab

       468,64
       254,35        175,08        233,47        115,37
 - Thủy sản khác - Other        129,27          82,58          34,67        153,88
           

 

Số lần đọc: 1416
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan