Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF WINTER - SUMMER  PADDY  
           
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL   50.673   12.151   14.070   23.437   35.198
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city               -                 -                 -                 -                 -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               -                 -                 -                 -                 -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District               -                 -                 -                 -                 -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district               -                 -                 -                 -                 -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district               -                 -                 -                 -                 -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district       11.120            536               -           2.259         8.025
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district               -                 -                 -                 -                 -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district       23.204               -                 -           9.212         7.913
9. Huyện An Biên - An Bien  district         4.845               -                 -                 -                 -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district               -                 -                 -                 -                 -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district       11.504               -                 -                 -                 -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district               -                 -                 -                 -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district               -                 -                 -                 -                 -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district               -         11.615       14.070       11.966               -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district               -                 -                 -                 -         19.260
           

 

Số lần đọc: 1290
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan