Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF SCHOOLGIRLS OF GENERAL EDUCATION
BY DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
      Học sinh - Pupils

 

  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 138.804 77.575 43.327 17.902
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
19.382 9.806 5.842 3.734
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
2.471 1.363 588 520
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
6.633 3.680 2.101 852
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
13.998 8.152 4.373 1.473
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
12.040 5.706 4.131 2.203
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
11.523 6.873 3.574 1.076
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
16.466 9.064 5.458 1.944
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
10.363 6.167 3.210 986
9. Huyện An Biên
    An Bien District
9.177 5.888 2.468 821
10. Huyện An Minh
      An Minh District
8.625 5.476 2.468 681
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
7.879 4.356 2.473 1.050
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
8.749 4.397 2.699 1.653
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
1.777 904 674 199
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
6.140 3.620 2.013 507
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
3.581 2.123 1.255 203
         

 

Số lần đọc: 1278
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan