Tin nóng
07.08.2013
       MEANS OF TRANSPORT IN PROVINCE (Continue)
      Chiếc - Piece

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
II. HÀNH KHÁCH -  PASSENGERS          
1. Đường bộ - Land transport          7.442          8.205          8.293          8.344             8.352
 - Ô tô chở khách - Passenger moto cars             988          1.600          1.623          1.649             1.632
 + Dưới 5 ghế - Under 5 chairs             120             265             271             286                295
 + Từ 5 - 14 ghế - From 5 to 14 chairs             138             327             340             354                358
 + Trên 15 ghế - Over 15 chairs             730          1.008          1.012          1.009                979
 - Xe lam  - Lambrette                 4                -                  -                  -                     -  
 - Các loại xe cơ giới 2 bánh
    Two types motorized vehicles
         6.206          6.529          6.610          6.640             6.670
 - Các loại phương tiện thô sơ
    Means of simple vehicles
            244               76               60               55                  50
2. Đường sông -  Water - way             685             715             720             724                726
 - Tàu và ca nô khách
    Freight and motor boats
            220             234             239             241                243
 - Thuyền máy chở khách
    Boat with engine of passengers
            422             427             436             443                443
 - Phương tiện thô sơ
    Means of simple vehicles
              43               54               45               40                  40
3. Đường biển , biển pha sông
     Sea - borne shipping
            129             184             186             188                190
 - Tàu và ca nô khách
    Freight and motor boats
              56               52               52               55                  59
 - Thuyền máy chở khách
    Boat with engine of passengers
              73             132             134             133                131
           

 

Số lần đọc: 1616
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan