Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF COCONUT
           
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL   34.724   31.428   30.332   30.132   30.132
Trong đó: Ngoài Nhà nước - Of which: Non state   34.724   31.428   30.332   30.132   30.132
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city        316        295        279        275        275
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town          68          53          49          44          44
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District          86          79          46          45          45
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district     1.046        950        531        527        425
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district        104          95          90          85          84
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district   12.610   12.285   12.085   12.081   12.090
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district     2.984     2.780     2.732     2.715     2.715
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district     4.832     4.510     4.405     4.410     4.408
9. Huyện An Biên - An Bien  district     2.796     3.358     3.324     3.309     3.300
10. Huyện An Minh - An Minh  district     4.135     1.386     1.250     1.243     1.239
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district     4.507     2.072     2.040     2.005     2.000
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district        828        800        785        755        863
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district        412        385        386        363        375
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district          -       2.380     2.330     2.235     2.231
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                40              38
           

 

Số lần đọc: 1256
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan