Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF SCHOOLS, CLASSES, TEACHERS AND PUPILS 
OF KINDERGARTEN EDUCATION - (As of annual 31 Dec.2011  - BY DISTRICTS)

 

  Trường học Lớp học Giáo viên Học sinh
Tổng số - Total 79 1.268 1.516 35.119
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
11 202 284 5.657
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
1 17 29 653
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
5 51 58 1.635
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
15 121 149 3.834
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
6 124 152 3.148
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
7 95 133 2.688
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
3 123 130 3.266
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
10 141 152 3.882
9. Huyện An Biên
    An Bien District
2 110 125 2.701
10. Huyện An Minh
      An Minh District
2 72 68 1.657
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
5 61 57 1.683
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
3 53 76 1.559
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
2 22 28 722
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
6 50 50 719
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
1 26 25 1.315
         

 

Số lần đọc: 1524
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan