Tin nóng
07.08.2013
       POSTAL SERVICES AND TELE-COMMUNICATION

 

  ĐVT - Unit 2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
A. CƠ SỞ VẬT CHẤT -  MATERIAL BASE            
1. Bưu cục - Post office Cái-Office                  43                  43                  33                  34                  31
2. Điểm bưu điện văn hóa xã - Commune cultural post-offices Điểm                119                137                134                135                106
3. Đường điện thoại - Telephone - line Kênh - Chanel             2.401  …   …   …   … 
 - Viba số - Number Viba "                400  …   …   …   … 
4.Tổng đài điện thoại - Telephone central office Cái-Office                125                219                235                243                267
5. Dung lượng tổng đài -  Witchboard capacity Số - Number         148.000         273.080         276.680         318.182         320.000
6. Số thuê bao điện thoại hiện có trên mạng
    Number of telephone subscribers
Thuê bao - Subs         171.539         472.552      1.617.421      1.997.580      2.343.486
TĐ : Số điện thoại di động trả sau - Of which: Mobile phones "           47.524             5.466           34.080           52.279           55.687
7. Số thuê bao internet - Number of internet subscribers Thuê bao - Subs             4.655           21.708           31.565           46.460           68.541
B. SẢN LƯỢNG - OUTPUT            
1. Bưu phẩm đi có cước -  Postal matters 1000 Kg           50,400             1,241           21,881           29,928           29,098
 - Trong nước - Domestic "           50,100             1,217           21,500           29,509           28,399
 - Ngoài nước - Foreign "             0,300             0,024             0,381             0,419             0,699
2. Bưu kiện đi có cước - Postal parcels Cái -Piece           13.500           19.000           38.499           25.742           18.313
 - Trong nước - Domestic "           13.300           17.900           36.743           23.222           16.883
 - Ngoài nước - Foreign "                200             1.100             1.756             2.520             1.430
3. Thư và điện chuyển tiền -Letters and money transfer cables 1000 bức-Thous pieces           90,700  …   …   …   … 
             

 

Số lần đọc: 1522
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan