Tin nóng
07.08.2013
   MAIN GOODS FOR EXPORT

 

  ĐVT
Unit
2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
MẶT HÀNG - GOODS            
  Gạo - Rice Tấn-Ton    534.244    780.704    998.957    819.705    964.242
 Tôm đông - Frozen shrimp "        1.764        2.578        3.051        4.805        3.440
 Mực đông - Frozen cuttle "        5.467        6.116        5.693        5.292        9.210
 Tuộc đông - Frozen poulpe "  …         6.319        4.849        5.335        5.270
 Cá đông - Frozen fish "        1.576        4.109        4.287        3.647        3.663
 Hải sản đông khác- Aquatic ice products "        7.568        3.498        1.987        3.016        4.275
 Hải sản khô - Aquatic fried "           529             80             95           111             -  
 Cá cơm sấy - Refried fish "           319        485,8           413           419           514
 Nước mắm - Fish sauce 1000 lít -
Thous litres
          292           140             75           217           195
             

 

Số lần đọc: 1713
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan