Tin nóng
07.08.2013
RATE OF COMMUNES HAVING DOCTOR - BY DISTRICTS
          %

 

  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        76,98        62,68        61,38        52,41        47,59
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city        50,00        33,33        33,33        50,00        33,33
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town        71,43        42,86        42,86        71,43        85,71
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District        75,00        38,46        23,08              -                -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district        76,92        50,00        50,00        35,71        28,57
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district      100,00        90,00        81,82        54,55        81,82
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        60,00        80,00        80,00        40,00        50,00
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district        61,11        66,67        63,16        89,47        84,21
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        90,91      100,00      100,00        81,82        45,45
9. Huyện An Biên - An Bien  district  118,18    77,78    77,78    55,56          -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district  100,00    45,45    45,45    54,55    45,45
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        55,56        42,86        37,50        22,22        22,22
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district        80,00        80,00        80,00        80,00        80,00
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district        75,00      100,00      100,00        25,00        50,00
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -          50,00        50,00        33,33        83,33
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh dist.              -                -   40,00              -                -  
           

 

Số lần đọc: 1372
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan