Tin nóng
06.08.2013
  CHIKENS BY DISTRICT
  (1 tháng 10 hàng năm - Annual at 1-10)
            1000 Con - Thous.heads
  2006 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL             1.320             1.734             2.074             2.659             2.125
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                2                2              91              28              26
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town                    6                    8                  21                  12                    9
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District                  36                  48                  57                  39                  28
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district                  45                  59                142                  70                  44
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                167                219                228                257                258
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                  78                102                233                163                188
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                356                468                358                776                488
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                106                140                237                313                404
9. Huyện An Biên - An Bien  district                158                177                131                230                157
10. Huyện An Minh - An Minh  district                  55                  61                125                157                113
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district                111                122                114                173                125
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                197                259                173                240                157
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                    4                    4                  47                    8                    9
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                  -                    66                  86                125                  86
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                  -                    -                    31                  68                  33
           

 

Số lần đọc: 1323
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan