Tin nóng
28.01.2013

 

 

2005

2008

2009

2010

SƠ BỘ 2011

CẢ NĂM

2.298,7

2.336,8

2.098,9

1.717,0

2.366,9

......Tháng 1

-

21,8

41,7

5,3

10,4

......Tháng 2

-

49,2

98,7

-

2,5

......Tháng 3

14,6

-

82,4

12,6

233,7

......Tháng 4

15,7

133,4

65,9

7,7

95,9

......Tháng 5

163,4

229,4

403,6

166,5

275,9

......Tháng 6

390,0

354,6

196,3

264,4

209,4

......Tháng 7

541,7

214,8

435,2

271,5

261,3

......Tháng 8

153,7

359,4

189,6

312,0

463,4

......Tháng 9

275,8

304,2

295,9

194,9

289,7

......Tháng 10

396,6

331,3

237,1

203,8

176,9

......Tháng 11

273,0

184,5

33,7

237,2

274,6

......Tháng 12

74,2

154,2

18,8

41,1

73,2

 
Số lần đọc: 1508
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan