Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF WINTER - SPRING PADDY  
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 250.768 270.233 277.845 283.854 287.193
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 6.391    6.391    5.948    5.948    5.948
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town          -            -            -            -            -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 19.225  29.623  35.864  12.289  13.705
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 53.720  67.822  71.167  72.029  72.868
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 36.186  36.186  36.176  36.176  36.655
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 20.044  19.818  19.898  19.927  19.907
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 43.056  42.834  43.349  43.428  43.679
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 23.271  24.263  23.322  23.438  23.969
9. Huyện An Biên - An Bien  district 26.345  19.414  18.107  19.483  19.197
10. Huyện An Minh - An Minh  district 3.445    3.641    2.935    3.032    3.000
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 19.085  11.507    9.682    9.570    9.284
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -      8.734  11.397  12.579  12.015
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -    25.955  26.966
           

 

Số lần đọc: 1225
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan