Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF SUGAR - CANE
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 3.759 3.865 3.464 4.512 4.435
Trong đó: Ngoài Nhà nước - Of which: Non state        3.259        3.865        3.464        4.512         4.435
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city             -               -               -               -                -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town             -               -               -               -                -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District           810             -               -               -                32
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district             -             350           400           456            468
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district             -               -                 1             -                  3
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district               6               3             12               8              -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district             16             -                 7             -                -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        1.300        1.895        1.448        1.596         1.356
9. Huyện An Biên - An Bien  district           170           187           171           167            170
10. Huyện An Minh - An Minh  district           450             80           110           133              -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        1.007           336           323           258            328
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district             -               -               -               -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district             -               -               -               -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district             -          1.014           992        1.894         2.078
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -               -               -                -  
           

 

Số lần đọc: 1410
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan