Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF SHRIMP HATCHING BY DISTRICT    
           
      Tấn - Tons
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL          22.847          28.601          31.207          34.765          39.664
   Chia theo huyện, thị, thành phố - By district          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                  -                   18                  -                    -                    -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               219               250               214               271               350
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District            6.376            8.404            9.767            7.164            8.184
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district               851               425               135               102               158
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                  -                    -                    -                    -                    -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                  -                     6                   6                   5                   2
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                  -                   16                 20                 14                  -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district               468               723               749               529               548
9. Huyện An Biên - An Bien  district            2.362            1.768            2.586            2.174            2.785
10. Huyện An Minh - An Minh  district            6.923            9.948            9.987            9.880          12.105
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district            5.648            5.911            6.580            6.820            7.230
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                  -                    -                    -                    -                    -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                  -                    -                    -                    -                    -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                  -              1.132            1.163            1.260            1.252
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                  -                    -                    -              6.546            7.050
           

 

Số lần đọc: 1331
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan