Tin nóng
07.08.2013
TECHNICAL EDUCATION

 

  2006 2008 2009 2010 2011
1. Đại học, Cao đẳng
     University, high - level
         
 -  Số trường - Number of schools (School)            4            4            5            5            5
Công lập - Public            4            4            5            5            5
 - Giáo viên (người)  - Teachers (Person)        371        399        574        426        325
Công lập - Public        371        399        574        426        325
   + Trình độ : Trên đại học - Postgraduate          19          73        170        122        112
   + Đại học, Cao đẳng - University,College graduate        311        303        293        283        190
   + Trình độ khác - Other degree          41          23        111          21          23
 - Sinh viên (người) - Students (Person)     2.488     3.335   13.849   12.187   14.519
Công lập - Public     2.488     3.335   13.849   12.187   14.519
 - Sinh viên tốt nghiệp (người) - Gratuated students (Person)        584        601        688        969     1.072
Công lập - Public        584        601        688        969     1.072
2. Trung học chuyên nghiệp
     Techical econdary schools
         
 -  Số trường - Number of schools (School)          -            -            -            -              1
Công lập - Public                1
Ngoài công lập - Non public          
 - Giáo viên (người)  - Teachers (Person)          -            -            -            -            86
Công lập - Public              86
Ngoài công lập - Non public          
 - Học sinh (người) - Pupils (Person)     6.573     3.651     3.281  …      3.740
Công lập - Public     6.573     3.651     2.399       2.608
Ngoài công lập - Non public          -            -          882       1.132
 - Học sinh tốt nghiệp (người) - Gratuated pupils (Person)     2.114     1.798 2.021     1.319     2.043
Công lập - Public     2.114     1.798 2.021     1.319     2.043
Ngoài công lập - Non public          -            -            -            -            -  
           

 

* Các trường Cao đẳng có chỉ tiêu đào tạo hệ trung cấp

 

Số lần đọc: 1431
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan