Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.10.2014
Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khai thác và sử dụng số liệu thống kê của người dùng tin, hoạt động phổ biến thông tin thống kê đóng vai trò rất quan trọng, một trong những phương thức tiếp cận nhanh nhất là qua thông cáo báo chí. Do đó, ngày 03/10/2014, tại Hà Nội, Vụ Thống kê tổng hợp, Tổng cục Thống kê (TCTK), đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm viết thông cáo báo chí và tổ chức họp báo. Tới dự Hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Trong mấy năm qua, TCTK đã cử chuyên viên tham gia các khóa học liên quan đến phổ biến thông tin thống kê trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực cho Ban thư ký ASEAN” với sự thỏa thuận và thực hiện bởi Ban thư ký ASEAN và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ) và được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức. Tại buổi Hội thảo, các chuyên viên được đào tạo đã chia sẻ những kinh nghiệm học hỏi được từ những khóa học này. Các nội dung gồm: (1) Mô hình phổ biến thông tin của cộng đồng ASEAN; (2) Cách thức viết thông cáo báo chí và tổ chức họp báo hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, kịp thời, đồng thời thu hút sự quan tâm của truyền thông và nâng cao hình ảnh, vị thế của cơ quan Thống kê.

Hội thảo đã nhận được những ý kiến đóng góp quý báu và tâm huyết của các chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Với các ý kiến đóng góp hy vọng hoạt động công bố và chia sẻ thông tin thống kê qua phương thức thông cáo báo chí trong thời gian tới sẽ góp phần mang thông tin thống kê đến gần hơn với công chúng.

Số lần đọc: 926
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan