Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.10.2016
Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2016, tại TP. Cần thơ, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã khai mạc Hội nghị Triển khai Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Tâm, Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Cục trưởng, Trưởng phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp, phòng nghiệp vụ các Cục thống kê tỉnh, thành phố.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong 02 ngày 11-12/10/2016, tập trung vào các vấn đề: (1) Báo cáo tình hình thực hiện rà soát số liệu GRDP giai đoạn 2011-2015 và tính thử 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch tính thử nghiệm năm 2016 và phân công trách nhiệm từ năm 2017; (2) Kết quả tính thử nghiệm GRDP 6 tháng đầu năm 2016; (3) Kết quả rà soát số liệu giá trị sản xuất giai đoạn 2011-2015 và tính thử 6 tháng đầu năm 2016 các ngành kinh tế và kế hoạch trong thời gian tới; (4) Một số nội dung nâng cao chất lượng báo cáo phân tích kinh tế - xã hội tháng, quý, năm.

Phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm nêu lên các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương. Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng đề nghị các Cục Thống kê tích cực tham gia thảo luận, trình bày những khó khăn, bất cập ở địa phương trong quá trình tính toán, tìm hướng khắc phục, thống nhất xác định nhiệm vụ của mình nhằm triển khai Đề án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: TCTK tính toán chỉ tiêu GRDP năm 2017, sau đó sẽ tổng kết đánh giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Số lần đọc: 1115
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan