20.03.2017
Chiều 17/3/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị. Hội nghị đã triển khai Quyết định, Phương án Tổng điều tra và Kế hoạch của tỉnh cho Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Tổ thường trực tỉnh, BCĐ và Tổ thường trực cấp huyện, BCĐ cấp xã.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Với mục đích, yêu cầu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước.

Thu thập, tổng hợp các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ. Nội dung điều tra phản ánh xác thực tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu thống kê chính thức; thông tin đầu ra phong phú, chi tiết theo ngành, vùng kinh tế và địa phương; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin; khắc phục những hạn chế về nghiệp vụ và tổ chức thực hiện của các lần Tổng điều tra trước, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Để triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt kết quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn yêu cầu BCĐ Tổng điều tra các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc như:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các mốc thời gian, nội dung từng việc đã quy định trong Kế hoạch.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn đưa công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 vào chương trình lãnh đạo của các cấp bắt đầu từ tháng 3/2017 đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia chỉ đạo, kiểm tra giám sát và phân công, giao trách nhiệm cụ thể, phụ trách từng địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo đầy đủ cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Các thành viên BCĐ thuộc các sở, ban, ngành tham gia trong BCĐ tỉnh phải nghiêm túc thực hiện tốt vai trò, trách của mình trong tham gia thực hiện Tổng điều tra.

- Công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh và tiến hành sâu rộng, liên tục ở tất cả các địa bàn điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo, đài trong việc tăng thời lượng tin, bài về cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở tôn giáo, tính ngưỡng và nhân dân trong tỉnh nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra lần này, nhiệt tình cộng tác, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra thống kê các cấp.

- Giao trách nhiệm cho Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho BCĐ các cấp, điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên… tổ chức thực hiện đảm bảo theo phương án và kế hoạch đã đề ra. Việc tuyển chọn tổ trưởng, điều tra viên phải chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo về trình độ, sức khỏe để đảm bảo thực hiện hoàn thành công tác điều tra; mời các báo cáo viên có năng lực và kỹ năng sư phạm nhằm truyền đạt tốt mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc Tổng điều tra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khăn cho địa phương; kiến nghị Tổng Cục Thống kê chuyển kinh phí kịp thời, cấp phát và hướng dẫn chi đúng theo quy định kinh phí cuộc Tổng điều tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, BCĐ Tổng điều tra các cấp xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm nhằm tổ chức thực hiện hòan thành tốt Kế hoạch Tổng điều tra./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1130
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan