21.02.2017
Ngày 21 tháng 02 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội nghị công bố kết quả Đề án thử nghiệm sử dụng thiết bị điện tử di động trong điều tra giá tiêu dùng”. Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK, Lãnh đạo phụ trách và chỉ đạo trực tiếp Đề án; Lãnh đạo Cục Thống kê và phòng Thống kê Thương mại của 8 Cục Thống kê tham gia Đề án và thực hiện “Điều tra Giá so sánh quốc tế” bằng máy tỉnh bảng; chuyên gia từ Ngân hàng phát triển Châu Á; nhóm chuyên gia sẽ triển khai thử nghiệm sử dụng máy tính bảng trong Điều tra Lao động Việc làm; đại diện một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Từ tháng 4 năm 2016 đến hết tháng 3 năm 2017, Vụ Thống kê Giá đã phối hợp với các đơn vị có liên quan trong cơ quan TCTK và 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Đề án thử nghiệm sử dụng thiết bị điện tử di động trong điều tra giá tiêu dùng. Điều tra viên là các điều tra viên đang thực hiện điều tra giá tiêu dùng hàng tháng. Mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao chất lượng số liệu điều tra và giảm thời gian xử lý, biên soạn và cung cấp thông tin thông qua việc sử dụng máy tính bảng trong quá trình điều tra giá tiêu dùng. Phần mềm sử dụng trong Đề án này gồm 02 mô đun: (1) Phần mềm nhập tin trong máy tính bảng (dùng cho điều tra viên) và (2) Phần mềm giám sát và biên soạn chỉ số giá (dùng cho giám sát viên các cấp). Số lượng mặt hàng điều tra là các mặt hàng đang thực hiện điều tra giá tiêu dùng hàng tháng tại các tỉnh.

Đề án đã đáp ứng được mục tiêu đề ra là thử nghiệm phần mềm và công cụ điều tra thử nghiệm sử dụng máy tính bảng (CAPI) để rút kinh nghiệm trong điều tra chính thức về giá tiêu dùng (PAPI). Các tính năng của chương trình phần mềm liên tục được nâng cấp, cập nhật đáp ứng các yêu cầu ban đầu và các yêu cầu phát sinh trong quá trình thử nghiệm. Quản lý minh bạch, rõ ràng hơn và xử lý số liệu nhanh hơn. Sử dụng máy tính bảng trong điều tra giúp các điều tra viên cảm thấy thuận tiện hơn. Sử dụng CAPI cơ động hơn trong kiểm tra và duyệt số liệu.

Hội nghị lần lượt được nghe giới thiệu tổng quan về Đề án, Kết quả Đề án, trình diễn điều tra và duyệt số liệu, tham luận của các Cục Thống kê tham gia thử nghiệm. Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận tích cực và đưa ra các khuyến nghị nhằm chuẩn bị tốt cho việc điều tra giá tiêu dùng dử dụng thiết bị điện tử tại 63 tỉnh trong thời gian tới.

Số lần đọc: 2254
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan