Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.03.2015
Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thống kê năm 2015, sáng ngày 23/03/2015, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê thuộc Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức khai giảng đồng thời 2 lớp: (1) Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước (Chương trình chuyên viên chính); (2) Bồi dưỡng Kinh tế lượng.

Ths Nguyễn Văn Đoàn, TKVCC, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đến dự Lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp học. Ts Chu Xuân Khánh, GVCC Học viện Hành chính Quốc gia, Chuyên gia Hàn Quốc, ngài Keesuk Kim và gần 100 học viên đến từ các đơn vị trong và ngoài ngành Thống kê.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước (chương trình chuyên viên chính) học trong 6 tuần (từ ngày 23/3 - 06/5/2015. Lớp Bồi dưỡng Kinh tế lượng học trong 2 tuần (từ ngày 23/3- 04/4/2015). Học viên hoàn thành các lớp học nói trên sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên phạm vi cả nước.

Số lần đọc: 775
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan