Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.10.2017
Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiếp xã giao đoàn chuyên gia công nghệ thông tin thuộc tập đoàn NEC Nhật Bản sang tìm hiểu thực trạng Công nghệ thông tin (CNTT) của TCTK. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi tiếp xã giao. Tham dự buổi Tiếp xã giao có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin; đại diện Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.
Toàn cảnh buổi tiếp xã giao

Ông Tomoyuki Kuroda, nghiên cứu trưởng, bộ phận chiến lược đổi mới, NEC Nhật Bản, trưởng Đoàn cùng 02 cộng sự sang làm việc với TCTK từ 22-28/10/2017 để tìm hiểu thực trạng Công nghệ thông tin của TCTK làm cơ sở xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực ICT cho TCTK. Theo nội dung làm việc, Đoàn chuyên gia được nghe trình bày Thực trạng CNTT và truyền thông (ICT) của TCTK và nhu cầu ứng dụng ICT giai đoạn 2017-2020; Giới thiệu chi tiết về CNTT của TCTK; Hạ tầng CNTT; Các phần mềm quản trị, bảo mật; Các nền tảng phát triển phần mềm và cơ sở dữ liệu. Đoàn chuyên gia cũng sẽ tham quan Trung tâm máy chủ và có chuyến làm việc tại Cục Thống kê Hà Nội. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK bày tỏ sự cảm kích tới đoàn chuyên gia CNTT NEC Nhật Bản, Chính phủ Nhật bản đã phát triển dự án hỗ trợ CNTT cho TCTK, đồng thời cam kết TCTK sẽ thực hiện tốt dự án này trong tương lai.

Số lần đọc: 654
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan