Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
04.12.2015
Từ ngày 30/11 đến ngày 4/12/2015, tại Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và Hội nghị Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê năm 2015. Tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo và chuyên viên cơ quan TCTK, lãnh đạo và công chức Phòng Thống kê Dân số Văn xã.
Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều

Tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK khẳng định đây là cuộc điều tra quan trọng nhằm cung cấp thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng và phân hóa giàu nghèo của dân cư. Các đại biểu tham dự được nghe Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường hướng dẫn chi tiết 02 mẫu phiếu (phiếu số 1B phỏng vấn hộ về thu nhập và chi tiêu; phiếu số 2 về phỏng vấn xã); trong quá trình hướng dẫn, các giảng viên cũng đưa ra nhiều câu hỏi, bài tập tình huống để các đại biểu tham dự hiểu kỹ hơn cách ghi phiếu, để về hướng dẫn lại cho điều tra viên tại địa phương mình.

Cùng thời gian đó, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê năm 2015 do ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì. Báo cáo sơ kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê giai đoạn 2013-2015 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2018 đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ ngành Thống kê, ngày càng tăng về số lượng cũng như chất lượng. Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra 4 mục tiêu lớn vì sự tiến bộ phụ nữ và các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu này. Cuối Hội nghị này, TCTK tổ chức Hội thi Duyên dáng GSO lần thứ 2 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trong Ngành thống kê, đưa hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Thống kê phát triển ở một tầm cao mới.

Số lần đọc: 2291
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan