Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.09.2015
Ngày 04/09/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo “Quy trình phổ biến số liệu Thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế”. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc TCTK. Mục tiêu của Hội thảo nhằm quy định thống nhất trình tự và cách thức thực hiện, các bước trong quy trình cung cấp và phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế của TCTK.
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe ông Lê Đình Ký, chuyên gia tư vấn báo cáo và giới thiệu Quy trình phổ biến số liệu Thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Tiếp theo đó là 2 bài tham luận của ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tiếp nhận các yêu cầu của tổ chức quốc tế. Để Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ phổ biến và cung cấp thông tin đã công bố tới các tổ chức và cá nhân nước ngoài cần tiến hành nhiều giải pháp thiết thực cụ thể và đồng bộ, trong đó có việc khẩn trương xây dựng và ban hành Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế xã hội ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế để áp dụng thống nhất và hiệu quả cho các đơn vị trong TCTK.

Kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đánh giá cao chất lượng Hội thảo, công tác chuẩn bị tổ chức và ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự. Đề nghị Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế tiếp thu, hoàn chỉnh quy trình phổ biến số liệu trong phạm vi áp dụng cho các đơn vị hành chính trong TCTK, các đối tượng dùng tin từ nước ngoài, cơ quan thống kê các nước, các tổ chức quốc tế và các đại sứ quán tại Việt Nam có yêu cầu TCTK cung cấp thông tin thống kê.

Đỗ Ngát

Số lần đọc: 2672
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan