29.08.2013
Toàn cảnh hội nghị

Ngày 16/8/2013 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã tổ chức Hội thảo dự thảo Luật Thống kê sửa đổi do ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì. Tham dự hội thảo có ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK); các ông, bà Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các tổ chức quốc tế UNDP, UNFPA; đại diện một số Bộ ngành, Viện nghiên cứu.

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Hội thảo đã nghe ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật Thống kê sửa đổi, trình bày báo cáo tình hình thực hiện Dự án Luật Thống kê sửa đổi. Nội dung báo cáo nêu lên sự cần thiết, mục tiêu sửa đổi Luật Thống kê, những nội dung sửa đổi chính và tình hình thực hiện kế hoạch nghiên cứu Đề án Luật Thống kê sửa đổi đến tháng 7/2013 và những công việc cần thực hiện tiếp theo. Hội thảo cũng nghe ông Đào Ngọc Lâm, Chuyên gia tư vấn trong nước dự án UNDP giới thiệu khái quát dự thảo lần 4 Luật Thống kê sửa đổi; ông Tomas Afica chuyên gia tư vấn quốc tế dự án UNDP góp ý đối với dự thảo Luật Thống kê sửa đổi và kiến nghị của Liên hợp quốc về các chính sách liên quan đến thống kê sau năm 2015. Tại hội thảo các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, Bộ ngành, Viện nghiên cứu về một số quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Thống kê gồm: (1) Vai trò công tác thống kê và tầm nhìn của Luật Thống kê sửa đổi; (2) Nhấn mạnh và quy định rõ hơn tính độc lập của hoạt động thống kê; (3) Quy định rõ hơn và tiếp tục thực hiện mô hình tập trung kết hợp với phân tán; (4) Tăng cường công nghệ thông tin hiện đại cho hoạt động thống kê; và (5) Dịch vụ thống kê.

Kết thúc Hội thảo, ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, đã có bài phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho Ban soạn thảo Luật Thống kê sửa đổi tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo để hoàn thiện dự thảo Luật Thống kê sửa đổi, tích cực triển khai các công việc để hoàn thành dự thảo Luật theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội thảo (Nguồn ảnh: Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện):

 

Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, chủ trì Hội thảo
 
Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó TCT TCTK, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật Thống kê sửa đổi, trình bày báo cáo
 

 

Số lần đọc: 1098
gso.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan