Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.06.2014
Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-VTKE ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, chiều ngày 05/6/2014, tại Thanh Hóa, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Đánh giá kết quả bảo hiểm vật nuôi bằng công cụ thống kê” do Ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thanh Hóa, chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Chủ tịch Hội đồng; cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, lãnh đạo Cục Thống kê Thanh Hóa và đại diện các phòng ban của Cục Thống kê Thanh Hóa.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày những nội dung chính của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, trong đó tập trung vào sử dụng các công cụ thống kê để phân tích, đánh giá thực trạng bảo hiểm vật nuôi tại Thanh Hóa. Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đặc biệt là phần đánh giá thực trạng. Các góp ý, nhận xét còn tập trung vào kết cấu báo cáo tổng hợp, những khuyến nghị và khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn ở Thanh Hóa và Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Văn Đoàn đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, các ý kiến nhận xét của các thành viên phản biện và các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đánh giá đề tài đạt loại Giỏi. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục hoàn thiện lại Báo cáo kết quả nghiên cứu theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng, sớm gửi báo cáo hoàn thiện về Viện Khoa học Thống kê và đưa đề tài vào triển khai ứng dụng trong thực tiễn./.

Hà Mạnh Hùng

Số lần đọc: 801
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan