01.08.2016
Thực hiện kế hoạch phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật, ngày 26/7/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã tới dự và chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các ông Phó Tổng cục trưởng TCTK: ông Nguyễn Văn Liệu, ông Phạm Quang Vinh, ông Vũ Thanh Liêm và toàn thể Lãnh đạo các vụ, văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TCTK cùng đại biểu đại diện 20 Bộ, ngành đã tới tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã nêu: “Ngày 23/11/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thống kê sửa đổi năm 2015 (gọi tắt là Luật Thống kê năm 2015). Luật Thống kê sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập còn tồn tại mà Luật Thống kê năm 2003 đang gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động thống kê. Luật Thống kê năm 2015 có một số nét mới so với Luật Thống kê năm 2013 là: (1) Mở rộng phạm vi điều chỉnh, Luật Thống kê 2003, chỉ đề cập đến tổ chức thống kê nhà nước trong quá trình hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê. Luật Thống kê năm 2015, mở rộng phạm vi cho phép tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống thống kê nhà nước được phép thực hiện các hoạt động thống kê theo quy định của Luật; (2) Cụ thể hóa danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Luật đã quy định rõ danh mục 186 chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó phân công cho các Bộ, ngành để triển khai thực hiện, từ đó sẽ tăng cường hiệu lực của các Chỉ tiêu thống kê quốc gia này; (3) Làm rõ trách nhiệm thẩm định số liệu thống kê. Đây là điểm mới rất quan trọng, trong đó TCTK có trách nhiệm thẩm định chỉ tiêu thống kê các Bộ, ngành.Bên cạnh đó, để tăng cường trách nhiệm của người sản xuất thông tin, minh bạch hóa việc công bố, phổ biến và tạo điều kiện cho người sử dụng tin tiện khai thác thông tin thống kê, trong Luật Thống kê năm 2015 cũng bổ sung quy định về lịch công bố thông tin thống kê; (4) Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước.Khi sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước sẽ tận dụng được nguồn tài nguyên sẵn có, đầy đủ về phạm vi, đáp ứng tính kịp thời và thường xuyên được cập nhật, tiết kiệm chi phí, đồng thời giảm bớt phiền hà, gánh nặng cho cả người cung cấp thông tin và người thu thập thông tin.”

Việc bổ sung một số nội dung mới này nhằm bảo đảm tính nhất quán trong hoạt động thống kê nhà nước, làm cơ sở bảo đảm cho thông tin thống kê nhà nước không mâu thuẫn, chồng chéo, bảo đảm tính khách quan, trung thực, có độ tin cậy cao đối với người sử dụng.

Nguồn: Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin, TCTK

Số lần đọc: 3336
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan