Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.05.2016
Ngày 4 tháng 5 năm 2016 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946-6/5/2016). Tham dự buổi Lễ có các Lãnh đạo Tổng cục Thống kê qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các cơ quan Bộ, Ban, ngành trung ương và địa phương; đông đảo đại diện các thế hệ công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê; và các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành.

Trong diễn văn khai mạc buổi Lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đã điểm lại những mốc son của Ngành trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, đồng thời cũng nêu bật những khó khăn và thách thức để ngành Thống kê có thể bắt kịp với xu thế phát triển chung của quốc gia và thế giới trong giai đoạn hiện nay. Tổng cục trưởng cũng khẳng định “Nhiệm vụ của ngành Thống kê trong giai đoạn mới tuy rất nặng nề song đầy tự hào. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng và Ban Cán sự Đảng Bộ, sự hợp tác chặt chẽ của các Bộ, ngành và địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức và cơ quan thống kê quốc tế, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân và sự nỗ lực chung của công chức, viên chức toàn Ngành, nhất định ngành Thống kê sẽ phát huy được những truyền thống tốt đẹp và thành tích đã đạt được trong 70 năm qua, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vươn lên ngang tầm trình độ thống kê của các nước tiên tiến trong khu vực như mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.”

Trong chặng đường tiếp theo, ngành Thống kê cần tăng cường đổi mới về (1) Bảo đảm tốt nhất thông tin kinh tế - xã hội hỗ trợ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng số liệu thống kê; (2) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê.; (3) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống thống kê tập trung theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; (4) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học trong hoạt động thống kê; (5) Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê; (6) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế làm việc, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Với lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Thống kê đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006, Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ nhất năm 1996, lần thứ hai năm 2011 và trong Lễ kỷ niệm 70 năm, ngành Thống kê có vinh dự lớn được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Nguyễn Thế Phương đã trao tặng Huân chương cho Tổng cục Thống kê. Cũng tại buổi Lễ, nhiều hình thức khen thưởng bậc cao đã được trao tặng cho các đơn vị, cá nhân thuộc TCTK và Thống kê Bộ, ngành; công bố và trao các giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu ngành Thống kê – 70 năm xây dựng và phát triển”.

Với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu trong suốt 70 năm qua, hơn 6 nghìn công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành Thống kê sẽ kế thừa những thành tựu của thế hệ đi trước cố gắng hơn nữa để khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thống kê trong xã hội hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục Thống kê
 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu chỉ đạo
Ông Nguyễn Bích Lâm,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đọc diễn văn chào mừng Lễ kỷ niệm
Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
Tiến sỹ Trần Kim Đồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp phát biểu thay mặt các cán bộ lão thành ngành Thống kê
Đại diện thế hệ trẻ ngành Thống kê phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
Các cá nhân nhận bẳng khen của Thủ tướng Chính phủ
Các tập thể nhận cờ thi đua của Bộ trưởng
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư
Tập thể các Bộ ngành nhận bằng khen của Bộ trưởng
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống kê Việt Nam
Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công bố kết quả cuộc thi " Tìm hiểu ngành Thống kê - 70 năm xây dựng và phát triển"
Các cá nhân và đơn vị xuất sắc nhận giải trong cuộc thi " Tìm hiểu ngành Thống kê - 70 năm xây dựng và phát triển"
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm
Đại diện các thế hệ lãnh đạo của Tổng cục Thống kê

 

Số lần đọc: 2475
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan