Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.12.2016
Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 8 tháng 12 năm 2016, Hội đồng thi nâng ngạch lên Thống kê viên chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch lên Thống kê viên chính năm 2016 tại Trường Cao đẳng Thống kê.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu khai mạc kỳ thi

 Lễ khai mạc có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Hội đồng thi và lãnh đạo Trường Cao đẳng Thống kê. Đặc biệt, 304 Thống kê viên tham dự kỳ thi chuyển ngạch lên Thống kê viên chính đã có mặt đông đủ dự Lễ khai mạc.

Sau lễ chào cờ và phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, các quyết định liên quan đến kỳ thi lần lượt được công bố.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng đã phát biểu khai mạc kỳ thi. Tổng cục trưởng khẳng định đây là kỳ thi quan trọng và đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Vì vậy, các Thống kê viên dự thi hãy bình tĩnh, nỗ lực, cố gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất. Mặt khác, đồng chí Tổng cục trưởng cũng lưu ý các ban, các thành viên tham gia Hội đồng thi làm việc nghiêm túc và khách quan nhằm tổ chức một kỳ thi công bằng trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữa các thí sinh. Các Thống kê viên dự thi nâng ngạch được nghe ông Phạm Văn Tuân – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng Ban coi thi phổ biến qui chế thi và những lưu ý cần thiết trong quá trình làm bài thi.

Trên cơ sở kinh nghiệm nhiều lần tổ chức các kỳ thi của ngành, kết hợp với hệ thống cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ cùng đội ngũ cán bộ giảng viên vững vàng nghiệp vụ, Trường Cao đẳng Thống kê sẽ phối hợp hiệu quả với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê để kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Số lần đọc: 2040
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan