14.12.2015
Ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ, ngành là thành viên tổ công tác liên ngành về GDDS gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đại diện của IMF; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan điều phối GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức họp với các Bộ, ngành để tổng kết các công việc đã thực hiện trong năm, đồng thời triển khai kế hoạch các công việc trọng tâm trong năm tới.

Tại Hội thảo, ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Điều phối viên Quốc gia về GDDS, đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Trong năm 2015, TCTK và các Bộ, ngành tiếp tục tập trung thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. Thực hiện thu thập, tổng hợp và công bố theo lộ trình các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cho Bộ, ngành; Chương trình điều tra thống kê quốc gia… Đặc biệt, trong năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua Luật thống kê (sửa đổi) trong tháng 11/2015. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất trong lĩnh vực thống kê với nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng số liệu và phổ biến thông tin thống kê.

Tham gia thảo luận, đại diện các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc TCTK đã đánh giá thực trạng, đề xuất kế hoạch, biện pháp và góp ý bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống GDDS của Việt Nam ngày một tốt hơn. Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK cho rằng cơ chế phối hợp giữa TCTK với các Bộ, ngành cần được tăng cường và cụ thể hóa hơn nữa. Mỗi khi có vấn đề phát sinh, các thành viên tổ công tác liên ngành nên trao đổi trực tiếp với TCTK để có sự điều chỉnh thích hợp và kịp thời. TCTK sẽ cố gắng tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung trong Luật Thống kê (Thông qua tháng 11/2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành trước khi Luật được chính thức đưa vào áp dụng ngày 01/7/2016.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Số lần đọc: 2466
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan